Polityka prywatności

Informacje o tym co dzieje sięz danymi użytkowników

Cenimy prywatność naszych użytkowników dlatego zapewniamy przejrzyste zasady, którymi kierujemy się w zarządzaniu danymi. Przedstawione zasady nie ulegną zmianie bez powiadomienia użytkowników z conajmniej 2-u tygodniowym wyprzedzeniem

  • Adresy e-mail wpisane na listę mailingową nie są udostępniane firmom trzecim nie zaangażowanym w obsługę techniczną serwisu.
  • Każdy użytkownik może w dowolnym momencie zmienić lub usunąć zapisany adres e-mail.
  • Strona internetowa pod adresem pol-uniwersum.eu gromadzi anonimowe dane statystyczne.
  • Firma Pol-Uniwersum S.C. nie udostępnia danych ststystycznych podmiotom trzecim nie zaangażowanym w obsługę techniczną serwisu.
  • Podmioty trzecie zaangażowane w obsługę techniczną serwisu zobowiązane są formalnie do nie wykorzystywania dostępu do danych w sposób inny niż wymaga tego obsługa techniczna.